Arhiva Kolumni

Tko kaže da Zagreb nema novaca....

01.05.12

Dopis koji smo dobili mailom, najbolje pokazuje i dokazuje kako se dijele novci u glavnom gradu... nekome sredina, nekome kore...

Auto sport u Zagrebu dobiva jedan dio kolača. Sigurno ne veliki. Međutim, u usporedbi sa pojedinim nogometnim klubovima koji su do jučer bili „seoska liga“,,,premalo, puno premalo. I kako je ovo automobilistički portal, pišemo o auto sportu. Jer, vjerojatno i ostali iz kategorije tzv. malih sportova, misle isto kao i automobilisti. Da tzv. veliki, koji su to samo po „samoproglašenju“, a nikako po rezutlatima dobivaju previše. Najnoviji primjer takve „podjele“ sredstava, točnije dodjele je „Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe“.... da ti pamet stane.

Nije problem u tome što NK Lučko dobiva novce, problem je što se odgovorni kunu automobilistima da nema ni za plaće, a kamo li za auto sport... ni kunu više nego što je predviđeno. I što sada, zadovoljiti se time što auto sport dobija ili probati tražiti više.

Na www.zagreb.hr transparentno je objavljeno da iz proračunske zalihe radi potpore za povećane troškove organizacije nogometnog prvenstva NK Lučko dobiva 250.000 kuna.

Evo obavijesti, u cijelosti:

Na  temelju članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za  2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), gradonačelnik Grada Zagreba,  19. travnja 2012., donosi

 Z  A K LJ U Č A K

o korištenju Sredstava proračunske zalihe

1. Odobrava se korištenje 250.000,00 kuna iz sredstava  organizacijske šifre 0701 Aktivnost 07. Proračunska zaliha, pozicija  31-3811-Tekuće donacije u novcu, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i  šport, organizacijska šifra 0901 Aktivnost 01. Javne potrebe u sportu, na  poziciju 18-3811 - Tekuće donacije u novcu, financijske potpore za povećane troškove organizacije  nogometnog prvenstva.

2. Sredstva iz točke 1. ovoga zaključka doznačit će se Nogometni  klub „LUČKO“, 10 250 Zagreb, Lučko, Franje Puškarića 122,  žiro-račun broj: 2360000-1101544656, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, MB:  03253554, OIB: 19780698641.

3. Ovaj zaključak izvršit će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i  šport i Gradski ured za financije.

KLASA: 402-01/12-01/152

URBROJ: 251-03-02-12-4

Zagreb, 19 4. 2012.

GRADONAČELNIK

GRADA ZAGREBA

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Ne mislimo ovdje drvljem i kamenjem po NK Lučko. Oni su zatražili, izborili, dobili i svaka im čast. Problem je u kriterijima raspodjele. Dok god u glavama čelnih ljudi prevladava mišljenje da je auto sport, sport dokonih pojedinaca koji ne znaju što će s parama; tako će biti i dalje. Tko je auto sportu kriv što se ne zna izboriti za svoj dio kolača. Ovo je primjer iz Zagreba, pretpostavljamo da je tako i u drugim gradovima; koje auto sport kao takav uopće ne zanima. Generalno. Pretpostavljamo da ima i svijetlih primjera, ali takva informacija, barem u pisanom obliku nije stigla do nas. Nažalost; velika sredstva koja grad Zagreb izdvaja u sport u vrlo malom njegovom dijelu završavaju u auto sportu. I ono malo što dolazi, raspoređuje se na kapaljku, u dvanaestinama, koje ZAS nastoji raspodjeliti na najbolji mogući način. Zatražiti nešto više; ravno je bogohuljenju jer „nema ni za plaće“. A onda se objavi ovakav dopis u kojem nekom klubu; koji je do prije neku godinu igrao „petu“ ligu grad isplati tolike novce; pod objašenjenjem povećanih troškova organizacije. Ali u društvu gdje je lopta početak i kraj svega, a ostali sportovi tek „nešto pored“, to više nikoga ne čudi... auto sport će uvijek biti na repu događanja i raspodjele. Uostalom, tako je Zagreb izgubio i europsko prvenstvo u rallyu, brdsku utrku međunarodnog karaktera. Bez obzira što je u svijetu jedan od „naj“ sportova, bez obzira što, za razliku od našeg glavnog grada, tvrtke i lokalne zajednice u njemu prepoznaju samo dobit, a nikako ne bespotrebno trošenje budžetskih sredstava. No, to je već pitanje shvaćanja pojedinaca koji odlučuju gdje će rasporediti novac. A kod nas je to, uglavnom, loptačka garnitura. I dok je tako, netko će između sebe dijeliti i dobivati stotine tisuća ili nekoliko milijuna, a drugi....što ostane na dnu kazana.

I sad; budi pametan. Šutiti i trpiti ili tražiti ipak nešto više. Jer, uvijek postoji opasnost; ostati i bez onog malog što dobiva auto sport.