Arhiva Kolumni

Jeli vrijeme za sudačku organizaciju?

05.06.12

Posljednja natjecanja donijela su i velike pritužbe na rad sudaca. Mnogi smatraju da je sadašnji sistem licenciranja i „smještaja“ sudaca arhaičan, zastario...

Skradinski krah, primjedbe na rad sudaca na Croatia Rallyu, odgađanje natjecanja, veliki broj sudaca, mali broj na kojima sude a onda ih se „gura u vatru“... poblema je dosta. Pored svega, predsjednik komisije podvio je rep i dao ostavku nakon Skradina, na njegovo mjesto do ustoličenja nove komisije imenovan je Branimir Hranilović.

Trenutno, sucima HAKS-a upravlja Komisija za suce. Ovo Komisija shvatite uvjetno jer ne pamtim kada se posljednji put srela u punom sastavu. Sve poslove oko sudaca, pisanje pravilnika, svu papirologiju, pripremu predavanja i seminara radi Predjesnik. Ostali članovi tu su samo na papiru, tek da popune broj. Pretpostavljam da je nedostatak sredstava u savezu jedini razlog zašto se komisija nije sastala više od pet godina, nego samo komunicira mailovima. A Pravilnik o Sucima usvaja se također samo na temelju „mail mišljenja“.

Komisija za suce OAŠ-a sastavni je dio organizacije Hrvatskog auto i karting saveza, kao

jedna od komisija OAŠ-a, sa zadaćom da osmišljava, utvrđuje, usvaja i provodi sve

aktivnosti u svezi sudačke djelatnosti, te obavlja i druge poslove i zadaće predviđene

Statutom, Pravilnikom o autošportovima i njegovim dodacima, Poslovnikom o radu

Komisije za suce s uputama i odlukama Odbora za autošportove.

Lijepo zvuči. I to je sve što ću reći o tome.

Rangovi sudaca u autosportovima, prema Pravilniku su sljedeći:

1. Sudac pripravničkog ranga – 16. godina, zamolba, seminar za klupski rang

2. Sudac klupskog ranga – 18. godina, zamolba, seminar za klupski rang

3. Sudac nacionalnog ranga – 3. godine rada, minimum 8 natjecanja, seminar nac. ranga

4. Sudac specijalističkog ranga – 3 godine rada na poslovima posebnih zadataka (pomoćnik direktora, pomoćnik tajnika, pomoćnik voditelja verifikacije, pomoćnik voditelja osiguranja, voditelj sudaca, sudac činjenica, sudac tehničar i slično). Seminar i 10 natjecanja...

 

I to lijepo zvuči, kada bi se poštivalo. No, javna je tajna da ima sudaca koji su do svojih rangova došli „po babi i stričevima“. Činjenica je da mnogi suci nacionalnog i specijalističkog ranga ne dobivaju priliku da sude, odnosno da sude jednom ili dva puta godišnje. Koliko je pojedini klub aktivan, toliko i sude. Pridodamo li tome i tešku financisku situaciju koja „izbacuje“ utrke iz kalendara... stvari postaju još gore. S druge strane, postoji određeni broj sudaca koji su kao pretplaćeni na natjecanja.

I to će tako izgledati sve dok su suci podređeni Odboru za auto sportove.

Sudačka organizacija u sastavu HAKS-a, neovisna i samostalna u radu jedno je od riješenja. Organizacija koja će smanjiti i racionalizirati broj sudaca, organizacija koja će delegirati suce na pojedina natjecanja. Koja će voditi računa o zahtjevima klubova, ali koja i neće prihvaćati ultimatume klubova koji u želji da uštede, zbog nekoliko tisuća kuna odabiru bliže, a ne bolje suce. Organizacija koja bi trebala i regionalizirati sudački kadar. Komisija nema nikakvog utjecaja u odabiru sudaca za pojedina natjecanja. Sudačka organizacija bi trebala. Ali prije svega trebala bi racionalizirati broj sudaca nacionalnog i specijalističkog ranga. Objektivno je; previše ih je, a ne sude. Dovodi to do razočaranja jednog broja sudaca što je manji problem. Veći je; velike greške na natjecanjima. A one se u auto sportu trebaju svesti na minimum. Žalosno je da i pojedini članovi odbora rade gluposti na natjecanjima i prolaze bez posljedica. S druge strane kažnjavaju se i disciplinski prijavljuju „sitne sudačkeribe“, koje taj posao rade iz čiste ljubavi prema auto sportu. Uglavnom na priredbama svojih klubova, bez obzira na rang natjecanja.

O sucima bi se puno toga moglo napisati. Ali i ovo je dosta za početak.  Tek tema za razmišljanje.