Arhiva Kolumni

Nacrt Strategije razvoja HAKS-a...

22.06.12

Izgleda da je voda došla do grla kada kćer od glavnog tajnika piše Strategiju razvoja Hrvatskog auto i karting saveza..., ili su izgubljeni svi kompasi...

Ne samo da je napisala, nego je i Upravni odbor saveza upoznat s tim i svakom je članu podijeljen po jedan primjerak. Valjda kao Biblija u kojem bi smjeru trebali raditi i razmišljati.

Možda je nekome poznato, a možda i nije, da se HAKS kandidirao i od FIA-e dobio organizaciju FIA safety seminara (sjednica Safety komisije FIA-a) početkom 2013. godine. Tu je informaciju članovima na posljednjoj sjednici Upravnog odbora predočio Gregurek kao glavni tajnik saveza. U tu svrhu, a sa željom da FIA podmiri dio troškova organizacije, potrebno je bilo priložiti „KVALITETAN PROJEKT“ koji bi, ako se ocjeni kao zaista kvalitetan, FIA Institut mogao i djelomično financirati.

E upravo u vezi s tim, valjda, Lana Gregurek je napravila „kvalitetan“ projekt, tj, prijedlog (Nacrt) strategije razvoja HAKS-a. Duboko želim vjerovati da je to samo bio inicijalni prijedlog Nacrta, a nikako i za međunarodnu upotrebu.

Pitanje koje se samo namece je;  u kom je mandatu izradila dokument, tko joj ga je povjerio. Kao što? Stručna suradnica HAKS-a? Kao aktivni sudac? Kao stručnjak za rad saveza? Kao iskusna sportska djelatnica? Voljeli bi znati koji su bili kriteriji njenog odabira da upravo ona napiše Nacrt. I ne samo to, nego kao predstavnica HAKS-a, uz Matu Šebalja bude na FIA seminaru za sigurnost u Beogradu. Kao da HAKS nema iskusniju i stručniju osobu od nje. Da li zato što joj je netko platio odlazak ili... pa i drugi klubovi vjerojatno imaju stručnu osobu „zrelu“ za takav seminar. Vjerojatno nisu ni znali da se taj seminar održava.

Savez je u krizi, prije svega financijskoj. Ljudi su osjetljiviji, razdražljiviji. Novca nema. I onda svaki krivi potez, nelogičan potez, svaki nazovi ga privatan interes kroz prizmu rada u savezu postaje još veći, uočljiviji, bolniji. Netko zarađuje, netko volontira; osnova je tih razmišljanja. I tada se igra oprezno, a ne kao slon u staklani. Tada se igra sa taktom, ne nastojeći povrijediti ikoga od brojnih zaljubljenika u auto sport. Ai i tada oni koji bi imali što za reći; pognu glavu, sakriju se u mišiju rupu i zbog svojih nekoliko stotina ili tisuća kuna zašute. I prave se „rimskim dobrovoljcima“; ako su ikada čitali Asterixa i Obelixa.

No, ovdje je riječ o ključnom dokumentu za daljnji razvoj Hrvatskog auto i karting sporta. I ukoliko nemaju tri čiste reći; palac gore ili dolje, neka se maknu. A ne da kao tuke pognu glavu i na Skupštini samo budu „glasačka mašinerija“.

Da stvar bude „bolja“ ili „gora“, sličan prijedlog odnosno Strategiju razvoja HAKS-a napisao je i Arsen Ulčar, predsjednik Odbora za auto sportove HAKS-a. Prije nekoliko godina, prema vlastitim riječima. No, nitko mu nije rekao da svoj prijedlog dostavi u HAKS, odnosno on nije smatrao za potrebnim da ga dostavi. Mada je obećao da će ga dostaviti u Tajništvo saveza, nakon što je upoznat da postoji još jedan. Od gospođice Gregurek. Jeli do danas; nemamo tu informaciju.

Ali, pretpostavljamo, da ga je kao čovjeka i suca „trebalo“ zveknuti da ga kvalitetom napisanog i predloženog „tuče“ rookie u auto sportu. Ma da uopće i uđu zajedno u jednu rečenicu.

Ako je „Strategija“ koje je predočena Upravnom odboru, kvalitetan projekt, onda ću javno pojesti sudačku licencu. Neću, ali blizu sam da je vratim, jer ako to Upravni odbor odobri, onda ništa više nema smisla. Jer, strategiju je pisala osoba koja ima „2 i pol vozačka kruga“ na Grobniku i vrlo malo sudačkog iskustva. A i ono je upitno. I u kojem je svojstvu to ona pisala. Po čijem nalogu? Zar u HAKS-u nema dovoljno iskusnih sudaca, sportskih djelatnika klubova koji svojim dugogodišnjim radom zaslužuju dobiti priliku da naprave takav jedan dokument. Ako nema; onda je najbolje da se savez sam od sebe rasformira. Svak svojoj kući i neka se dvoje troje njih igra sa auto sportom.

Ljudi, pa riječ je o STRATEGIJI RAZVOJA HAKS-a, a ne o tome „mrzim li ja Čikora ili Čikor mene“. Uostalom, koliko iskustva ima, i u pol noći da ga dignete iz kreveta Dubo će reći puno pametnijih i konkretnijih stvari i prijedloga nego što je zapisano u tom Nacrtu. 

Jer, riječ je o bitnom dokumentu za daljnji razvoj auto sporta u cjelini, o projektu koji bi trebao biti preporuka članovima i članicama kako se radi. Ili je s druge strane, samo pokriće da se od FIA-e izvuče koji euro.

Strategija razvoja nacionalne sportske automobilističke federacije; pa makar bio pisan i kao Nacrt, projekt je u koji ne smije biti uključena samo jedna osoba. Pogotovo ako se to radi „iza leđa“ svima, u tišini, da klubovi pojma nemaju da se uopće i piše. Strategija bi trebala biti os, osovina po kojem bi svi djelovali, pogotovo ako se izglasa i prihvati.

Po meni osobno, ono što je napisano je „čisti trash“ hrpa floskula i ponavljanih stvari, sa nekim kontradikcijama. Eventualno srednjoškolski rad na zadanu temu. A ne neki ozbiljni dokument s kojim bi se izlazilo u javnost, prema Upravnom odboru, a kamo li prema međunarodnoj auto organizaciji. Pa čak i ako je Nacrt. No, to je samo moje osobno mišljenje. Mada je svaki učinjeni napor da se napiše za pozdrav, no pitanje je da li je to „well spent time“ kako za onog koji je pisao, tako i za one koji bi trebali postupiti prema njemu. I nije na meni da ga upućujem klubovima na čitanje. U sekundi mogu nabrojati barem dvadesetak sudija i sportskih radnika koji imaju veće pravo od mene. Da ih pitaju o čemu se radi. Da kvalitetno prosude o napisanom. A klubovima ga poslati; to bi trebalo učiniti Tajništvo saveza. Niti Upravni odbor ne bi o tome trebao sam odlučivati, jer u njemu sjede ljudi kojima, mnogima od njih, auto sport i nije neki predmet interesa. Zna se zašto služi Upravni odbor. Valjda bi prvo o prijedlogu svoje mišljenje trebao dati OAŠ.

Logičnije bi bilo da je taj Nacrt upućen klubovima na raspravu. I da se onda sami klubovi očituju o tome, jer se ipak radi i o njiima. I o sucima i o svim članovima saveza. I onda da se sve to sublimira u OAŠ-u. I tek onda da Upravni odbor o tome odluči. Ma u koju svrhu bio pisan, razvojnu ili „prikupljačku“: Ovako; ispada da se sve radilo ispod žita. Skrivečki.

O tom Nacrtu definitivno bi OAŠ i OKŠ trebali dati svoj sud. Ipak u njemu „sjedi struka“. Nadamo se da je struka, a ne „stroj za dizanje ruku“.

Ako je Arsen Ulčar već napisao, a potvrdio mi je da je, zbog čega nijegov projekt uzet u ozbir. Zbog čega mu nitko nije rekao da pošalje u savez svoju prijedlog? Jer ako ja kao novinar to znam, sumnjam da to ne zna rukovodstvo saveza.

No, iz dugogodišnjeg iskustva, nažalost, pretpostavljam da će sve to proći u stilu „popapala maca“. Malo buke, malo priče i sve po starom. To defintivno nije savez kojem plaćam članarinu, kojem želim plaćati članarinu. A opet; nije auto sport kriv što ga vode......ljudi. Ili, jedan čovjek.

Ovo sam napisao kao novinar i usudit ću se reći, poznavatelj prilika u domaćem auto sportu. Mada, očekujem da će me ponovo napasti s već poznatim kvalifikacijama koje se uvijek daju onome koji ne ide uz dlaku. Ali, to sam već prošao puno puta i kako mi ih uglavnom govore iza leđa, ne shvaćam ih ozbiljno. Jedna priča više ili manje.

No, ono čemu se nadam je to da će moje otvaranje pojedinih tema, o kojima nitko ne želi pisati i govoriti, dati neki povod odgovornima da se počnu izvlačiti iz „živog pijeska“ u koji je auto sport upao posljednjih godina, pogotovo posljednje dvije. Mirovanje, dok ste u njemu, ili situacija će se sama riješiti čim neki novac legne na račun saveza; nije uvijek najbolja strategija.