Arhiva Kolumni

Muke po organizatorima ili... čitajte naputke

09.05.13

Nakon prošlogodišnjeg autoslaloma i netom okončanog brda u Skradinu; Boris Belamarić predložio je nekoliko ideja o kojima bi trebalo razmisliti. Naravno da će imati protivnika, ali i pristalica...

Činjenica je da velika većina organizatora muku muči sa zatvaranjem financijske konstrukcije utrke. I da je marketinški „obraditi“ utrku vrlo teško. Utrka u nuli; ideal je gotovo svih. O zaradi nitko niti ne razmišlja. Ali isto je tako činjenica da su vrlo osjetljivi na ponašanja pojedinih  funkcionera koji su delegirani za utrke i službi bez koji se ne može organizirati utrka. Točnije na njihovu netolerantnost i „slijepo poštovanje“ nečeg što je prije uobičajeno, nego bilo kakvim pravilnicima određeno.

FOTO - Andrea Vujević

S takvim se dojmovima u Zagreb, nakon skradinskog brda vratio Predsjednik Auto i karting saveza Šibensko-kninske županije, Boris Belamarić. Zadovoljan uspješno organiziranim „brdom“, ali nezadovoljan nekim stvarima koje su mu „navukle oblake“ na raspoloženje.

- Prošle godine, kada smo organizirali auto slalom mislio sam da sam doveden pred gotov čin, zbog kratkoće u kojoj smo radili manifestaciju. No, nakon Skradina sam uvjeren da je to način ponašanja i razmišljanja pojedinaca. Po meni totalno neprihvatljiv.

O čemu se radi?

- O obračunu troškova funkcionera utrke. Ne mislim stvarati zlu krv, ali mislim da neki prijedlozi mogu naići na razumijevanje i upućeni su prije svega idućim organizatorima natjecanja. Vjerujem da će se tako i shvatiti, a ne kako otvaranje novog fronta. Činjenica je da je HAKS donio naputak kako se obračunavaju dnevnice, putni troškovi, kako se radi obračun. I ne opravdava me činjenica što to nisam pročitao iako sam dobio naputak, kao i svi organizatori. No, ovom prilikom želio bi upozoriti druge organizatore da ga dobro pročitaju, kako ne bi ušli u rasprave i bespotrebna objašnjavanja...

Evo i naputka koji je HAKS poslao svim organizatorima

HAKS - PUTNI TROŠKOVI

TUMAČENJE

Opće odredbe


Pitanje isplate putnih troškova i dnevnica regulirano je Zakonom i posebno Pravilnikom o porezu na dohodak.

Prema članku 7. Pravilnika, fizičke osobe koje putuju za potrebe neprofitne organizacije, a ne primaju naknadu za svoj rad u toj organizaciji (bilo kad u tijeku godine), smiju ostvariti dnevnicu i putne troškove, te se takvi primici ne smatraju dohotkom, odnosno ne plaća se porez na te isplaćene dnevnice.

Člankom 13. Pravilnika određeno je da se dnevnice za putovanja u Hrvatskoj mogu isplaćivati do 170,00 kuna po danu (može i manje), te da se na te dnevnice također ne plaća porez. Ako se isplaćuje više novca od utvrđenih 170,00 kn/po danu, tada se mora platiti porez na razliku iznad 170,00 kuna.

Pravilnikom je propisano da putovanje mora trajati duže od 12 sati da bi se smjela isplatiti puna dnevnica. Ako putovanje traje manje od 12 sati, a više od 8 sati, tada se smije isplatiti pola dnevnice.

Prema članku 13. Pravilnika, dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika, koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u vezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik i/ili službena osoba upućena na službeno putovanje.

Putni troškovi mogu se pravdati na slijedeći način:

- izdaci za službena putovanja iz članka 13. ovoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo), obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga te priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvještaj s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobnim automobilom, računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
Što se tiče smještaja, s poreznog aspekta nije propisana kategorija hotela koji se priznaje u troškove. Propisano je samo da se troškovi priznaju u visini stvarnih izdataka na temelju računa ili druge isprave koju izdaje pružatelj usluge smještaja.

 

Naputak HAKS-a


Prijevoz:

U slučaju da ne postoji ni jedan oblik javnog prijevoza od mjesta boravka/prebivališta službenih osoba do mjesta natjecanja/sjednice, tada službene osobe smiju koristiti osobna vozila i obračunati 2,00 kune/km uvećano za eventualne dodatne troškove cestarina, tunela i sl.

u slučaju da iz istog mjesta (npr. iz Rijeke u Zagreb), dolaze dvije ili više osoba, tada se odobrava trošak jednog vozila na najmanje dvije osobe. Kao trošak obračunava se ukupno prijeđena kilometraža u dva smjera plus ostali troškovi (cestarina, tunel itd.).

u slučaju da iz jednog mjesta do mjesta natjecanja/sjednice, putuje samo jedna osoba, tada se priznaju sljedeći troškovi:

/ relacija Zagreb – Dubrovnik i/ili Zagreb- Split, trošak avio karte

/ ostale relacije unutar Hrvatske, trošak prvog razreda vlaka ili troškovi autobusa uvećani za 200 kuna (uz obračun putnog naloga kako je pojašnjeno u Općim odredbama).

 na natjecanjima organizator je obvezan osigurati prijevoz službenim osobama. U slučaju da organizator to nije učinio, službene osobe smiju koristiti svoja vozila za tzv. locco vožnju (od mjesta smještaja do mjesta odvijanja natjecanja i/ili itinererom), a organizator im je obvezan isplatiti 2,00 kune po prijeđenom kilometru, uvećano za eventualne dodatne troškove cestarina, tunela i sl.

Smještaj:

Kategoriju smještaja koju je Organizator natjecanja/sjednice obvezan osigurati jeste hotel sa najmanje 3*. Sve privatne troškove u hotelu (mini bar, korištenje različitih hotelskih usluga i sl.), službene osobe podmiruju same.

Prehrana:

Organizator je obvezan službenim osobama osigurati prehranu i piće (nije uključen alkohol), tijekom boravka na natjecanju/sjednicama, ako im nije isplatio dnevnicu. U slučaju da su službene osobe obračunale dnevnicu, tada im organizator nije obvezan dodatno osigurati hranu i piće.

Pristojbe/nadoknade:

U slučaju da organizator po bilo kojoj osnovi službenim osobama isplaćuje pristojbe/nadoknade, obvezan je to učiniti sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, te kod isplate obustaviti sva davanja (porez, prirez, doprinosi), a sve službene osobe HAKS-a dužne su dati sve potrebne podatke kako bi organizator mogao utvrditi porezni status korisnika uplate.

Rokovi podmirenja troškova:

Za gore navedene troškove, organizator je službenim osobama obvezan pripremiti obrazac putnog naloga odmah po njihovom dolasku na natjecanje/sjednice. Isplatu tih troškova organizator je obvezan izvršiti odmah po primitku predanog mu putnog naloga.

Ostale troškove nastale tijekom samog natjecanja/sjednice, organizator mora službenim osobama podmiriti najkasnije po završetku natjecanja/sjednice.

U slučaju da organizator ne podmiri ovdje navedene troškove službenim osobama na način i u ovdje propisanim rokovima, HAKS će suspendirati organizatora te mu uskratiti bilo kakve «servisne» usluge HAKS-a do potpunog podmirenja svih troškova.

 

Sve je jasno i transparentno objašnjeno, HAKS je zaista korektno poslao obavijest svima ... i Belamarić je toga svjestan. Kao i dobar dio klubova, shvatio je upute saveza vrlo olako. No, ipak je želio istaći:

- Moja je maksimalna preporuka svim budućim organizatorima, da se prije početka manifestacije naprave putni nalozi sa obračunom troškova za sve funkcinere koji dolaze delegirani od strane saveza. Kao i precizne ugovore sa svim tvrtkama i pojedincima koji rade određene poslove na utrci, kako ne bi dolazilo do neželjenih situacija.. I organizatori moraju znati da naknada nije obaveza. HAKS nije ni jednom svojom odlukom obavezao organizatora da MORA isplatiti naknadu. To je samo stvar dogovora između funkcionera i organizatora, stvar dobre volje.... ako ima novaca; zašto ne, ali u situaciji kada nema, i to je trošak nepotreban.

Ima sudaca, nastavlja Belamarić, koji će raditi i bez naknade, samo za dnevnicu i troškove. Razloga je puno da to učine, a dovoljno je „S“ sudaca u našem HAKS-u, koji će pristati volontirati uz pokriće troškova. Stoga bi HAKS po meni trebao napraviti popis, a organizatori neka dogovaraju sa specijalistima za pojedine funkcije na utrkama.

Unaprijed pripremljeni putni nalozi riješit će puno potencijalnih nesporazuma. Ja nažalost to nisam napravio i platio sam „svoju školu“. A s druge strane i funkcioneri koji dolaze na utrke, delegirani od saveza morali bi znati da mi nismo njihov servis; nego ravnopravni partneri koji ulažu maksimum da bi utrku napravili. Trebaju se prilagoditi sadašnjoj ekonomskoj situaciji, a ne inzistirati na nekom „običajnom pravu“. Ne čine oni nama uslugu, nego zajedno pokušavamo učiniti korak naprijed hrvatskog auto sporta.

Diskrecijsko pravo organizatora je jedna stvar, obaveza je nešto sasvim drugo. Natezanje i nervozne situacije; smatra Belamarić, nikome ne koriste, samo stvaraju neugodnu situaciju. U kojoj najčešće organizator ispada loš, ne želi platiti, a oni koji traže novac; pravednici i poštenjaci.

Govorio je otvoreno, svjestan da će ove njegove riječi izazvati reakciju. I pozitivnu, ali i negativnu.

- Neka, neka izazovu. Nisu usmjerene protiv sporta, protiv pokrivanja troškova ljudi. Nitko protiv toga nije, nitko ne želi da bilo tko besplatno radi. Ali jesu protiv običaja koji su neki prihvatili kao normalnu obavezu svakih koji organiziraju utrke. Mislim da je ovo dobra tema za razgovor, i da će u konačnici zajednički dogovor ipak dovesti do zadovoljavajućeg riješenja.

TWITTER - https://twitter.com/Automototrend1